Debata nad współpracą polsko-rosyjską na poziomie lokalnym: Spór o tablicę w Bytowie

Debata nad współpracą polsko-rosyjską na poziomie lokalnym: Spór o tablicę w Bytowie

Wskazując na brak istnienia efektywnej współpracy między Polską a Rosją, radny gminy Bytów, Leszek Szymczak, wyraża swój sprzeciw wobec pozostawiania jakichkolwiek śladów ewentualnej przeszłej współpracy. Jego pogląd skupia się na konkretnym przykładzie – tablicy pamiątkowej zlokalizowanej przy ulicy Podzamcze w Bytowie.

Tablica ta, znajdująca się niedaleko parkingu na ulicy Podzamcze, przedstawia szlak historycznych zamków krzyżackich gotyckich. Jednak, jak zauważa radny Szymczak, ma ona pewien szczegół, który zdaniem radnego jest problematyczny w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie i agresji ze strony Rosji – również skierowanej przeciwko Polsce. Zgodnie z interpretacją radnego, na tablicy widnieje informacja, że została ona ufundowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, co stanowi symbol współpracy między dwoma krajami. Dodatkowo, według Szymczaka, zamiast historycznej nazwy „Królewiec”, użyto obecnej rosyjskiej – „Kaliningrad”.

Szymczak sugeruje, że mimo swojej atrakcyjności turystycznej, tablica ta powinna zostać zmodyfikowana. Jego zdaniem należy usunąć czy też zakryć logotypy oraz wszelkie napisy odwołujące się do polsko-rosyjskiej współpracy oraz transgranicznej przyjaźni.