Bytowski region otrzymuje finansowe wsparcie od rządu

Bytowski region otrzymuje finansowe wsparcie od rządu

Bytowski obszar zostanie wzmocniony kolejnym pakietem funduszy od rządu. Wyniki szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zostały ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach tego programu, region bytowski zostanie dofinansowany kwotą 29 400 803 zł. Fundusze te są przeznaczone na rozwój tych obszarów, które niegdyś były siedzibą tzw. Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR).

Takie wsparcie jest kierowane do różnych jednostek administracyjnych – gmin, powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych. Szczególnie otrzymują je te, które miały na swoim terenie zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa rolnicze. Właśnie dla nich przygotowano szóstą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Program ten daje możliwość realizacji kluczowych projektów na terenie regionu bytowskiego. Dzięki nim, powiat bytowski będzie mógł m.in. rozbudować swoją sieć dróg oraz przeprowadzić budowę nowych remiz.