Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego dzięki wsparciu lokalnych gmin

Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego dzięki wsparciu lokalnych gmin

W ramach działań mających na celu podniesienie jakości opieki medycznej skierowanej do kobiet w ciąży, porodzie i okresie połogu, dwie gminy – Kościerzyna i Nowa Karczma, postanowiły wesprzeć finansowo Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Wcześniej, podobne wsparcie udzieliła również Gmina Liniewo. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na niezbędne prace modernizacyjne w oddziale położniczo-ginekologicznym.

Szczególną troskę o zdrowie swoich mieszkanek wyraziły samorządy powiatu kościerskiego, które zdecydowały się przekazać dotację na poprawę warunków w oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Jest to kolejny przykład współpracy między lokalnymi władzami a placówkami ochrony zdrowia, mającej na celu poprawę jakości świadczeń medycznych na lokalnym szczeblu.

Informacje o przekazaniu środków przez Gminę Kościerzyna i Gminę Nowa Karczma potwierdza rzecznik prasowy szpitala, Magdalena Andrzejewska. Szczegółowo wyjaśnia ona, że obie gminy podpisały umowy o udzielenie dotacji celowej. Łączna suma pozyskanych środków wynosi 91 000 złotych i zostanie przeznaczona na konkretny cel – modernizację oraz doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, w którego strukturach znajduje się Pododdział Patologii Ciąży.