Publiczne konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego

Publiczne konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego

Rozpoczynając od 19 stycznia, społeczeństwo będzie miało dostęp do nowych propozycji dotyczących aktualizacji lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego o nazwach „Udorpie Zachód I” oraz „Udorpie-Południe”. Te projekty będą dostępne do wglądu publicznego aż do 12 lutego, zarówno w Urzędzie Miejskim w Bytowie, jak i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Władze planują także umożliwić otwartą debatę na ich temat.

Samorządowcy informują, że publiczne dyskusje na temat proponowanych w projektach rozwiązań odbędą się 25 stycznia 2024 roku. Spotkania zostaną zorganizowane w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 1-go Maja 15 w Bytowie, konkretnie w sali numer 101. Dyskusja na temat „Udorpie Zachód I” rozpocznie się o godzinie 13:00, natomiast debata dotycząca „Udorpie-Południe” zaplanowana jest na godzinę 14:00.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu w formie tradycyjnej, na papierze, lub elektronicznej za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. Termin na zgłaszanie uwag upływa 27 lutego.

Władze lokalne zaznaczają, że osoba zgłaszająca uwagi musi podać swoje imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Warto przypomnieć, że obecnie już istnieje plan zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów. Jednakże, jest to aktualizacja starego planu, która została zainicjowana na wniosek lokalnych przedsiębiorców.