Z młodzieżą o hejcie i mowie nienawiści

Z młodzieżą o hejcie i mowie nienawiści

Policjanci odwiedzili uczniów ze Szkoły Ponadpodstawowej w Bytowie, aby porozmawiać z nimi o ważnych tematach – hejcie oraz mowie nienawiści. W trakcie spotkania omówiono negatywne skutki nieprawidłowych zachowań względem innych oraz przypomniano młodzieży o bezpiecznym korzystaniu z sieci.

We wtorek (14 marca) bytowscy policjanci udali się z wizytą do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, aby przeprowadzić rozmowę o powszechnie spotykanym hejcie oraz mowie nienawiści. Młodzież dowiedziała się na nich o tym, że mowa nienawiści to szczególny rodzaj przestępczości. Często bowiem jego ofiarami stają się osoby, które mają charakterystyczne cechy niezbywalne m.in. kolor skóry, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne. Ponadto pedagog szkolny przypomniał, jak reagować, gdy jest się świadkami postępowania w ten sposób co do innych. 

Funkcjonariusze zwrócili również szczególną uwagę na konsekwencję prawne, które wynikać mogą z niewłaściwego korzystania z internetu. W tym również stosowania przemocy słownej, publikowania nieprawdziwych informacji lub wizerunku osoby, niewyrażającej na to zgody.