Bytowska gmina zaciąga pożyczkę na budowę PSZOKu – spłata rozpocznie się w 2026 roku

Bytowska gmina zaciąga pożyczkę na budowę PSZOKu – spłata rozpocznie się w 2026 roku

Gmina Bytów podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki na kwotę 4,7 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Choć termin spłaty zadłużenia zaplanowany jest na rok 2026, środki zostaną wykorzystane już teraz. Mają one służyć realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jest warto zaznaczyć, że zaciągnięta pożyczka stanowi jedynie ułamek kosztów planowanej budowy PSZOKu. Dodatkowo, gminie udało się zdobyć wsparcie finansowe w formie dotacji przyznanej przez NFOŚiGW. Barbara Góra, skarbnik gminy Bytów, wyjaśnia, że koszty kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, pochodzących z lokalnych podatków. Mimo że maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat, w przypadku Bytowa będzie to tylko 6 lat – od 2026 do 2031 roku.

Spłata odsetek od pożyczki ma nastąpić natychmiast po jej uruchomieniu. Warto jednak zauważyć, że po zakończeniu budowy PSZOKu będzie możliwość umorzenia części pożyczki, nawet do 30 proc.

Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma powstać w Przyborzycach. Planowane jest zakupienie nowoczesnego wyposażenia, w tym budynków socjalno-biurowych i warsztatowych. Przewiduje się również utworzenie sali edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci. Nie zabraknie specjalistycznego magazynu na przedmioty niebezpieczne czy do ponownego użycia, a także dodatkowych zestawów półpodziemnych pojemników, pojazdu hakowego, samochodu elektrycznego z zabudową siatkową oraz pojemników na szkło dla właścicieli nieruchomości. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu, szkło nie będzie musiało być już oddawane w workach.