Znalezienie rozwiązania dla problemu niedofinansowania edukacji: propozycje VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Znalezienie rozwiązania dla problemu niedofinansowania edukacji: propozycje VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Niewystarczający budżet na oświatę zostaje każdego roku dostrzegany jako rosnący problem. Na spotkaniu organizowanym 12-13 marca 2024 roku, znanym jako VI Krajowy Kongres Forów Skarbników, zaczęły pojawiać się nowatorskie sugestie mające na celu poprawę tej sytuacji. Te kontrowersyjne pomysły dotyczącej pracy nauczycieli będą prawdopodobnie tematem wielu nadchodzących dyskusji.

Na kongresie skarbnicy z różnych gmin, powiatów i miast postulowali wsparcie dla pomysłu zwiększenia ogólnej subwencji oświatowej, tak aby pokryła podwyżki płac oraz koszty dodatkowe. Przyjęcie tego pomysłu oznaczałoby zmniejszenie środków przeznaczonych na świadczenia socjalne dla nauczycieli oraz zwiększenie ich pensum do 22 godzin tygodniowo przy tablicy.

Z punktu widzenia skarbników, jedną z przyczyn niedofinansowania oświaty jest nierówność dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych w porównaniu do tych publicznych. W związku z tym, skarbnicy proponują wprowadzenie legislacyjnych zmian, które uregulują kwestie kontroli finansowej szkół niepublicznych, wprowadzą jednolite zasady dotowania szkół publicznych i niepublicznych, oraz zmienią sposób naliczania dotacji dla szkół niepublicznych w taki sposób, aby nie prowadziło to do wycofywania dzieci ze specjalnych szkół samorządowych.

Portal Samorządowy przekazuje jednocześnie, że jeśli rodzic postanowi zapisać swoje dziecko do przedszkola niepublicznego, zamiast skorzystać z oferty miejsca oferowanego przez gminę, powinien być świadomy, że koszty edukacji jego dziecka spoczywają na nim samym.