Umowa na dokończenie prac remontowych w bytowskim zamku została podpisana

Umowa na dokończenie prac remontowych w bytowskim zamku została podpisana

W dniu 19 marca, władze Bytowa zawarły kontrakt dotyczący dalszych prac budowlanych związanych z renowacją elewacji oraz wymianą stolarki okiennej w kompleksie zamkowym miasta. Warto przypomnieć, że kontrakt z firmą Marmag z Garczegorza, odpowiedzialną za te prace, został rozwiązany jesienią ostatniego roku przez samorząd miejski na skutek porozumienia stron. Decyzję tę podjęto ze względu na niezadowolenie inspektora nadzoru z metody wykonania prac.

Jak wyjaśnił wiceburmistrz Czapiewski, rozejście się obu stron odbyło się w sposób pokojowy i żadna ze stron nie miała jakichkolwiek roszczeń dotyczących płatności. Podkreślił także, że teraz mają wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie inwestycji zgodnie z początkowymi planami.

Kontrakt na kontynuację prac został przyznany firmie RENO-BUD, prowadzonej przez Tomasza Grzonkę z Rzepnicy. Przedsiębiorca podał, że jego firma jest w stanie realizować te prace za kwotę 374 700 zł. Jest to kwota o około 90 tys. zł większa niż koszt usług poprzedniego wykonawcy, a także o 60 tys. zł większa niż ta sama firma zaoferowała podczas poprzedniego przetargu. Mamy nadzieję, że będzie to nauczką dla władz samorządowych, aby priorytetem w procesie wyboru wykonawcy nie była wyłącznie cena.