Niezwykle istotna inwestycja gminy Bytów: budowa drogi Przyborzyce-Świątkowo

Niezwykle istotna inwestycja gminy Bytów: budowa drogi Przyborzyce-Świątkowo

Władze Bytowa na ten rok określiły realizację jednego z kluczowych projektów – budowę drogi gminnej na trasie Przyborzyce-Świątkowo. Kwota przeznaczona na te cele w tegorocznym budżecie miasta wynosi mniej więcej 12,5 miliona złotych. Z tej puli, aż 8 milionów złotych ma pochodzenie z funduszy pozyskanych w ramach rządowej inicjatywy Polski Ład.

Trzy firmy wyraziły zainteresowanie przetargiem na wykonanie powyższej inwestycji. Wszystkie złożone oferty mieściły się w zakresie finansowym zaplanowanym przez miasto.

Wiceburmistrz Bytowa, Jacek Czapiewski, potwierdził, że obecnie trwają procedury związane ze sprawdzaniem ofert. Jeżeli nie pojawią się żadne komplikacje, to umowa z firmą, która wygra przetarg, może zostać podpisana już w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

Planowany projekt dotyczy budowy kompleksowej nawierzchni drogowej na odcinku o długości ponad kilometra. Założenia inwestycyjne obejmują również powstanie chodnika, ścieżki rowerowej i systemu odwodnienia. Celem tego rozbudowanego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników.

Wiceburmistrz Bytowa dodał również, że budowa drogi łączącej te dwie miejscowości umożliwi uzupełnienie obwodnicy miasta. Po wybudowaniu ulicy Przyborzyckiej, będącej połączeniem ulic Lęborskiej i Mickiewicza, pojawiła się możliwość przeniesienia ruchu kołowego z części przemysłowej miasta na zewnątrz, umożliwiając wyjazd na Drogę Wojewódzką 209 w Świątkowie.