Powiat Bytowski inwestuje w ekologiczną komunikację: zakup 10 hybrydowych autobusów

Powiat Bytowski inwestuje w ekologiczną komunikację: zakup 10 hybrydowych autobusów

Powiat bytowski planuje zasilić swoją flotę komunikacyjną dziesięcioma nowymi autobusami, które mają nadejść w przyszłym roku. Te pojazdy hybrydowe, które obsłużą lokalne trasy, zostały zakupione za sumę 20 milionów złotych.

Starosta Bytowski, Leszek Waszkiewicz, publicznie zaznaczył, że umowa na zakup i dostarczenie nowych autobusów została już podpisana. Te pojazdy będą stanowić kluczowy element publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Jak dodaje starosta, zamówione autobusy są nie tylko ekologiczne, ale także przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Planowany termin ich dostarczenia to przyszły rok, kiedy to autobusy rozpoczną kursowanie po całym powiecie. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi około 20 milionów złotych, z czego prawie 14 milionów pochodzi z dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Ponadto władze powiatu bytowskiego planują odzyskać podatek VAT naliczany przy zakupie nowych autobusów. W kolejnym etapie zamierzają dokonać zakupu siedmiu kolejnych pojazdów, które będą służyć do obsługi komunikacji regionalnej.