Zmodernizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 212 w powiecie bytowskim: Nożyno i Kleszczyniec

Zmodernizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 212 w powiecie bytowskim: Nożyno i Kleszczyniec

Planowana jest modernizacja wybranych fragmentów drogi wojewódzkiej o numerze 212, która przecina powiat bytowski. Obszary objęte pracami modernizacyjnymi to miejscowości Nożyno i Kleszczyniec, które znajdują się na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Łączna długość remontowanych odcinków wyniesie ponad 1 kilometr. Przedsięwzięcie zakłada nie tylko poprawę stanu jezdni, ale także budowę nowych chodników.

Piotr Michalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, podaje szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac. Mówi, że obecne działania koncentrują się na dwóch odcinkach o długościach odpowiednio 525 m. i 555 m., gdzie prowadzone są prace brukarskie. W niedługim czasie rozpoczną się tam prace bitumiczne. Modernizacji podlegają również chodniki oraz zatoka autobusowa. Niezbędne środki finansowe na realizację tych działań szacowane są na około 1,75 miliona złotych. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na drugą połowę czerwca.

Finansowanie tych inwestycji pokrywane jest w całości z budżetu województwa pomorskiego. Wykonawcą wybranym w wyniku przetargów jest firma Pol-Dróg.

Ważne jest jednak, że to nie koniec działań modernizacyjnych. Już ukończono prace nad nową nawierzchnią na drodze wojewódzkiej nr 209 pomiędzy miejscowościami Miszewo i Suchorze na terenie gminy Trzebielino. Długość tego remontowanego odcinka wynosiła 1,57 km.