Produkcja odpadów w gminie Bytów spada, ale nie jest to znak zubożenia

Produkcja odpadów w gminie Bytów spada, ale nie jest to znak zubożenia

Wielu odbierze mniejszą produkcję śmieci jako symptom rosnącego ubóstwa. Takie wnioskowanie wynika z interpretacji publicznych raportów. Jednak w gminie Bytów na Pomorzu obserwujemy odmienny przypadek. Wiceburmistrz gminy, Mateusz Oszmaniec, potwierdza, że nastąpił spadek w ilości odpadów generowanych przez lokalną społeczność.

Oszmaniec wyjaśnia, że obecnie mamy do czynienia z redukcją na poziomie 650 ton w stosunku do poprzedniego roku. Chodzi tu o całkowitą ilość odpadów bez podziału na konkretne typy czy odpady zmieszane. To oznacza około 4-procentowy spadek w porównaniu do poprzedniego okresu.

Według przedstawicieli lokalnej administracji, ta sytuacja nie jest powiązana z możliwym ubóstwem mieszkańców. Wiceburmistrz Oszmaniec podkreśla, że podobny trend jest widoczny na terenie całego kraju. Sugeruje to, że zmniejszenie produkcji odpadów może być efektem bardziej świadomego zarządzania odpadami, a nie konsekwencją zubożenia społeczeństwa.