Projekt budowy pomostu nad jeziorem Jeleń w Bytowie: opóźnienia i niewywiązanie się z umowy przez firmę S-Koncept

Projekt budowy pomostu nad jeziorem Jeleń w Bytowie: opóźnienia i niewywiązanie się z umowy przez firmę S-Koncept

Firma S-Koncept, lokalny wykonawca z Bytowa, nie zdołała dostarczyć projektu planowanego pomostu nad jeziorem Jeleń przed upływem wyznaczonego terminu, który przypadał na 15 grudnia. Nadzorujący tę inwestycję wiceburmistrz Mateusza Oszmańca niestety nie otrzymał żadnej odpowiedzi od firmy. W rezultacie z powodu braku projektu, gmina konsekwentnie nalicza karę umowną wynoszącą 100 zł dziennie.

Brak projektu spowodował realne zagrożenie dla harmonogramu budowy pomostu. Bez niezbędnych dokumentów nie jest możliwe przystąpienie do realizacji inwestycji, a punktualne ukończenie prac jest niepewne. Również finansowanie projektu uległo zmianom – zaplanowane środki na rok 2024 zostały przesunięte.

Kwestię dotyczącą pomostu poruszył radny Rady Miejskiej Bytowa, Leszek Szymczak, pytając czy wystające z wody kołki będą nadal obecne w sezonie letnim. Burmistrz Ryszard Sylka unikał komentarza w tej sprawie, kierując wszystkie pytania do Mateusza Oszmańca.

Wiceburmistrz Bytowa, Mateusz Oszmaniec, potwierdził brak projektu i wskazał na niemożność ogłoszenia przetargu. Wyraził jednak nadzieję, że po zabezpieczeniu niezbędnych funduszy oraz uzyskaniu projektu, kołki zostaną usunięte. Zaznaczył jednak, że może to nastąpić tylko po otrzymaniu pozwoleń na budowę i rozbiórkę pomostu.

Zaniepokojony radny Szymczak wyraził swoje rozczarowanie działaniami władz Bytowa, które wcześniej obiecywały ukończenie pomostu przed sezonem letnim 2024. Przypomniał również o braku funduszy na kompleksowe badania jeziora Jeleń w celu zahamowania jego degradacji i obniżającego się poziomu wody.