Sukces zmian w komunikacji miejskiej Bytowa

Sukces zmian w komunikacji miejskiej Bytowa

Władze miasta Bytów poddają ocenie pierwszy miesiąc pracy odświeżonej komunikacji miejskiej, która została rozszerzona o dodatkowe trasy. Niektóre z nowo utworzonych linii cieszą się dużym natężeniem pasażerów, podczas gdy inne notują umiarkowane zainteresowanie.

Burmistrz Ryszard Sylka wyjaśnił w rozmowie z Weekend FM, że choć jest zbyt wcześnie na definitywne wnioski, obserwacje początkowego etapu funkcjonowania nowych linii dają pewne pojęcie o ich skuteczności. Zaznaczył, że niezbędny jest dłuższy okres analizy funkcjonowania komunikacji miejskiej po wprowadzonych zmianach, aby uzyskać pełniejszą perspektywę.

Pierwsze spostrzeżenia sugerują, że linie 3A i 3B, które obsługują obszar Mądrzechowa oraz bytowską strefę przemysłowo-handlową, spotykają się ze znaczącym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Ciekawe jest jednak to, że linia 3, obsługiwana jedynie przez jeden autobus przed godziną 6 rano, a także linia 4, mająca na celu zapewnienie transportu dla osiedla Leśna w Udorpiu, na razie cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem.