Remont zabytkowych budynków w Bytowie zostanie jeszcze raz rozpatrzony

Remont zabytkowych budynków w Bytowie zostanie jeszcze raz rozpatrzony

W Bytowie po raz czwarty trwa realizacja projektu, mającego na celu uchronienie przed degradacją miejsc wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Uchwała dotycząca tegorocznego dofinansowania remontów bytowskich budynków zabytkowych, zostanie jeszcze raz rozpatrzona. Chodzi o remont cerkwi św. Jerzego oraz renowację kamienicy przy ulicy Bauera. Gmina Bytów planowała przeznaczyć na ten cel 200 tys. złotych. 

Zabytkowa kamienica mieszcząca się na ulicy Bauera, wybudowana została pod koniec XIX w. i jest uznawana za zabytek. Wybudował ją lekarz Paul Simon, który prowadził dawniej w miejscu działalność lekarską. W poprzednim roku, dzięki dofinansowaniu przeprowadzono istotny remont przedniej i bocznej części elewacji. Całkowity koszt wyniósł 100 tysięcy złotych. W tym roku również wpłynął do gminy wniosek, obejmujący remont pozostałych ścian budynku. Podczas ostatnich obrad sesji uchwała, która dotyczyła kamienicy oraz remontu cerkwi św. Jerzego została zdjęta. Komisja, która rozpatrywała wnioski, jeszcze raz umówi temat dotyczący uchwały, której temat wróci podczas najbliższej sesji.  Gmina Bytów planowała przeczyć 200 tys. złotych dofinansowania na remont dwóch obiektów, zabytkowej cerkwi św. Jerzego oraz kamienicy na ulicy Bauera. Wnioski w ramach wsparcia renowacji bytowskich zabytków, składać można było do 1 września 2021 r.