Wielomilionowe dofinansowanie na inwestycję drogową w Gminie Bytów

Wielomilionowe dofinansowanie na inwestycję drogową w Gminie Bytów

Gminie Bytów przyznano dotację w kwocie ośmiu milionów złotych na realizację projektu budowy drogi gminnej, która ma połączyć miejscowości Przyborzyce i Świątkowo. Ta nowa arteria komunikacyjna ma pełnić funkcję obwodnicy miasta Bytów, umożliwiając przekierowywanie ruchu ciężarowego z centrum miasta. Środki na to przedsięwzięcie są częścią programu Polski Ład.

Przewidziana trasa będzie tworzyć łącznik pomiędzy skrajem miasta a drogą wojewódzką. Mimo swojego położenia blisko niedawno otwartego odcinka ulicy Przyborzyckiej, nie będzie stanowiła jej bezpośredniego ciągu dalszego.

Jak podkreśla Jacek Czapiewski, wiceburmistrz Bytowa, ta inwestycja ma na celu poprawę płynności ruchu miejskiego. W szczególności chodzi o ułatwienie dojazdu dla kierowców wyjeżdżających z Ronda Miasta Frankenberg, którzy będą mogli korzystać z krótkiego odcinka drogi powiatowej, do której zostanie podłączony nowy odcinek drogi łączącej Przyborzyce i Świątkowo. Obecnie na tym odcinku znajduje się polna droga, która jest zupełnie nieprzejezdna.

Planowana trasa ma liczyć ponad kilometr długości. W ramach projektu, oprócz jezdni, przewidziano również budowę ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Teoretycznie, przyznane przez rząd dofinansowanie powinno pokryć 90% kosztów całej inwestycji, jednak dokładne wyliczenia będą możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Dodatkowo, gmina zobowiązana jest do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji tej inwestycji, co będzie wymagało zaangażowania własnych środków finansowych.