Autobusy miejskie w Bytowie rozszerzają swoją trasę o Mądrzechowo

Autobusy miejskie w Bytowie rozszerzają swoją trasę o Mądrzechowo

Decyzja zapadła – od pierwszego dnia nowego roku, autobusy komunikacji miejskiej w Bytowie, zwane również „byciobusami”, będą kursować do Mądrzechowa. Jest to gest zrozumienia i szacunku dla uczniów, pracowników i seniorów mieszkających w tej lokalizacji.

Komunikacja miejska w Bytowie działa bez przerwy od dwóch lat i zdobywa wiele pochwał. Takie informacje wynikają ze studiów ankietowych przeprowadzonych przez studentkę jednego z uniwersytetów gdańskich. Wśród uczestników badania często pojawiały się prośby o poszerzenie obecnych tras autobusowych i zapewnienie usług transportu publicznego dla mieszkańców okolicznych wsi. W szczególności dotyczyło to osiedla Leśna w Udorpiu, Jeziora Jeleń oraz Mądrzechowa.

Aktualnie około 2 500 pasażerów korzysta codziennie z byciobusów, a w ubiegłym roku łącznie ponad 60 tys. osób miesięcznie podróżowało tym środkiem transportu. Gmina Bytów zobowiązała się do prowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej jako część realizowanego projektu „Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie”. W ramach tego zadania, na dwóch przeciwległych trasach kursuje trzy autobusy.

Bez wątpienia, od 1 stycznia byciobusy będą docierały do Mądrzechowa.