Władze Bytowa pogrążają miasto w długach? Nowy kredyt na 15 mln złotych zatwierdzony

Władze Bytowa pogrążają miasto w długach? Nowy kredyt na 15 mln złotych zatwierdzony

Podczas ostatniego spotkania Rady Miejskiej Bytowa, które miało miejsce wczoraj, doszło do decyzji, którą już wcześniej sygnalizowaliśmy. Władze miasta Bytów zatwierdziły zaciągnięcie kredytu o wartości prawie 15 milionów złotych. Ten znaczny dług ma zostać spłacony najpóźniej do roku 2031. Jak twierdzą władze miasta, ten krok był konieczny dla sfinansowania wielu planowanych inwestycji.

Po intensywnej debacie, propozycję zaciągnięcia tak dużego zobowiązania poparło 15 radnych. Jedynie radny Wiesław Dykier opowiedział się przeciw tej decyzji. Niezdecydowanymi pozostali radni: Franciszkiewicz, Gospodarek, Malinowski, Szymczak oraz Januszewska-Lisińska, którzy postanowili wstrzymać się od głosu. W trakcie burzliwej dyskusji podkreślano, że podobne uchwały były już przyjmowane w przeszłości, jednak finalnie miasto decydowało się na zaciągnięcie niewielkich kwot kredytów.

Ryszard Sylka, odpowiadając na pytania podczas spotkania, wyjaśniał: „Na początku każdego roku budżetowego, zarówno przewidywane dochody, jak i planowane koszty inwestycyjne są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie. Jednakże, aby móc ogłaszać kolejne przetargi, musimy zapewnić stabilne finansowanie.”

Mimo że nowy kredyt może w praktyce oznaczać podwojenie zadłużenia samorządu, burmistrz uspokaja mieszkańców zapewniając, że nie ma powodów do niepokoju. Zdaniem burmistrza, sytuacja finansowa miasta jest stabilna, a samorząd potrzebuje środków na inwestycje. Zadłużenie miasta na koniec 2023 roku wynosiło 15 milionów złotych, co stanowiło 9,52% zysków. Burmistrz dodaje też, że w innych gminach sytuacja jest znacznie gorsza.