Gmina Bytów zawiesza budżet obywatelski na rok 2023

Gmina Bytów zawiesza budżet obywatelski na rok 2023

Ponoszone wysokie koszty w związku z napływającymi do gminy Uchodźcami z Ukrainy, jak i konkretne plany inwestycyjne sprawiły, że budżet obywatelski w gminie Bytów na rok 2023 zostanie zawieszony. Pozyskane środki miałyby natomiast wspomóc budżet w utwardzeniu dróg gruntowych na terenach wiejskich oraz niektórych drogach gminnych. 

Budżet Obywatelski funkcjonował na terenie gminy Bytów od siedmiu lat. W związku z jego wprowadzeniem mieszkańcy mogli wskazać i wybrać inwestycje, które odbywały się na terenie gminy. Budowano za środki m.in. nowe oświetlenia, place zabaw, jak i drogi na osiedlach.  Na sesji 30 marca radni podjęli ostateczną decyzję o zawieszeniu w roku 2023 budżetu obywatelskiego. Powód to wysokie koszty ponoszone w związku z przybywającymi do gminy Uchodźcami z Ukrainy.  Pozyskane przez gminę środki wykorzystane zostaną jednak na inwestycję służącą mieszkańcom, związana z utwardzeniem dróg.  Wiejskie drogi gruntowe, mieszczące się w gminie Bytów, byłyby utwardzone płytami jumbo. Środki zagospodarowywane będą w sposób, niewykluczający również modernizacji powierzchni w mieście.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały przeczytać można, że powodem zawieszenia budżetu obywatelskiego w gminie jest zagospodarowanie środków, aby spełnić szereg działań związany z pomocą uciekającym przed wojną na Ukrainie. Kolejnym powodem jest zaspokojenie ważnych potrzeb mieszkańców, którzy zgłaszają pilne inwestycje do urzędu. Chodzi przede wszystkim o utwardzenie dróg gruntowych płytami jumbo. Rozplanowanie wszystkim inwestycji nastąpi w przyszłym roku. Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka wspomina, że wiele zależy od budżetu, na którego podstawie można realizować listę dróg, którą zatwierdzą radni.