Reklamy na zabytkowych kamienicach w Bytowie

Reklamy na zabytkowych kamienicach w Bytowie

Radny Leszek Szymczak złożył wniosek o zmiany w regulaminie, dotyczącym przyznawania dotacji na renowację zabytkowych budynków. Istotną zmianą miałoby być zabronienie wieszania reklam na budynkach otrzymujących finansowe wsparcie na modernizację. Radny uważa bowiem, że odnowiona za publiczne pieniądze elewacja kamienicy Simona w Bytowie, przypomina już słup ogłoszeniowy. 

Gmina Bytów sukcesywnie od kilku lat wspiera renowację zabytkowych budynków w Bytowie. Jednym z nich była kamienica Simona, miesząca się na ulicy Beuera, na której wykonano remont elewacji. Ostatni złożony wniosek, przyniósł wiele komplikacji i został zdjęty z obrad sesji, o czym pisaliśmy w publikacji https://bytowinfo.pl/remont-zabytkowych-budynkow-w-bytowie-zostanie-jeszcze-raz-rozpatrzony/

Radni do 25 kwietnia mają możliwość zgłaszać uwagi i poprawki do regulaminu przyznawania dotacji przez Urząd Miejski w Bytowie. Dotyczy to wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych na wpisanych do rejestru zabytków budynków. Radny Leszek Szymczak złożył wniosek o zmianę regulaminu wraz z uwagami. Dotyczą zakazu umieszczania na odrestaurowanych budynkach reklam, szczególnie wielkoformatowych. Montaż wszystkich tablic informacyjnych, będzie trzeba ponadto uzgodnić z architektem miejskim. Wprowadzone zmiany, odnoszą się w szczególności do kamienicy Simona, która obwieszona jest dużych rozmiarów reklamami, znacząco wpływającymi na wygląd odnowionej ze środków publicznych kamienicy. Gdy rada zatwierdzi zmiany w regulaminie, obowiązywał będzie zakaz umieszczania reklam na budynkach korzystających z dotacji.