Inwestycje w bytowskiej straży

Inwestycje w bytowskiej straży

Ponad 6 mln złotych na inwestycje w Bytowie i Miastku otrzyma powiatowa komenda straży pożarnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło program modernizacji na lata 2022-2025, w którym uwzględniono remont i przebudowę strażackich obiektów. 

Zatwierdzono zestawienie inwestycji budowlanych Państwowej Straży Pożarnej, które przewidziano do realizacji w ramach “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2022-2025” . Straż dostała środki w wysokości 6 265 000 zł na realizację trzech inwestycji budowlanych w Bytowie i Miastku. Uzyskane środki  pozwolą na przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego Komendy Powiatowej PSP w Bytowie (koszt 3,8 mln zł). Prace obejmują przede wszystkim remont budynku wewnątrz i zewnątrz, w tym termomodernizację, wymianę instalacji i nowy układ pomieszczeń. W Miastku natomiast zaplanowano remont sali sportowej oraz prace przy budynku warsztatowo-magazynowym Jednostki Ratunkowo Gaśniczej (około 2,5 mln zł). Prace obejmą remont budynku, poprzez zmianę układu pomieszczeń, wymianę instalacji i montaż paneli fotowoltaicznych. Wykonany zostanie także remont sali sportowej, którą aktualnie wykorzystają głównie strażacy i chętne na wypożyczenie miejsca osoby.  W 2023 roku zaplanowano rozpoczęcie prac remontowych w jednostkach w Bytowie i Miastku.