Lekcje języka kaszubskiego w bibliotece w Bytowie

Lekcje języka kaszubskiego w bibliotece w Bytowie

Lekcje języka Kaszubskiego będą odbywać się w bibliotece Miejskiej w Bytowie. Spotkania zaplanowane są co tydzień w każdy czwartek o godzinie 16:00 w Czytelni Działu dla Czytelników Dorosłych.  

Wśród malowniczych jezior w Pomorzu Zachodnim, zamieszkują przede wszystkim Kaszubi. Język Kaszubski jest dziedzictwem powiatu Bytowskiego, w którym zamieszkuję mniejszość etniczna z silnym poczuciem tożsamości i przywiązaniem do tradycji. Można to zauważyć już przy wjeździe do miejscowości, na których umieszczone są tablice z nazwą miejscowości w dwóch językach. Zakłada się, że na co dzień językiem posługuję się około 100 tysięcy osób.  A w Polsce nauczanie kaszubskiego prowadzi około 400 szkół.

W Bytowie w każdy czwartek odbywać się będą spotkania, które poprowadzi Piotr Dziekanowski znany z tworzenia dzieł literackich w języku kaszubskim. Pierwsze lekcje odbywające się w Czytelni Działu dla Czytelników Dorosłych w bibliotece Miejskiej w Bytowie, rozpoczną się 27 stycznia, o godzinie 16:00, Spotkania mają na celu przede wszystkim przybliżenie kultury kaszubskiej oraz naukę literackiego języka kaszubskiego. Pomoże to pogłębić wiedzę oraz zainteresować silnie powiązane z naszym regionem.