Najpopularniejsze miejsca w Bytowie

Najpopularniejsze miejsca w Bytowie

Powiat Bytowski słynie przede wszystkim ze swoich krajobrazowych walorów. Posiada również liczne miejsca, które zainteresują pasjonatów historii. Takim miejscem z pewnością jest Bytów, który jest uznawany za jedną ze stolic Kaszub znanych ze swoich atrakcyjnych krajobrazów.  

Jakie są najpopularniejsze miejsca w Bytowie?

Bytów jest miastem położonym wśród wód, takich jak jezioro jeleń oraz rzekami Bytową i Borują. Posiada na swoich ziemiach miejsca, które cieszą się z pewnością również dużą popularnością ze względu na historię. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze miejsca w Bytowie. 

Zamek Krzyżacki

Wybudowany w pierwszej połowie XV wieku gotycki zamek Krzyżacki, to niewątpliwie jedna z największych atrakcji Bytowa. Zamek zlokalizowany jest nad górującym nad miastem wzgórzu, dawniej pełniąc funkcję twierdzy granicznej. Mieściła się w nim m.in. siedziba administracji krzyżackiej. Rycerze podążający do Malborka, gdzie znajdowała się stolica państwa krzyżackiego, korzystali z zamku również jako zajazd. Zamek udostępniony jest do użytku, można go zwiedzić i zagłębić się w historię miasta, jak również samego zamku. Aktualnie znajduję się w zamku  Muzeum Zachodniokaszubskie. Zobaczyć w nim można historyczne eksponaty oraz organizowane są liczne wystawy i wydarzenia. 

Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela

Zabytkowy Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela posiada przede wszystkim wartą uwagi historię. Pierwotnie był kościołem ewangelicznyn pod wezwaniem św. Elżbiety, zlokalizowany był w sąsiedztwie kościoła św. Katarzyny, którego pozostały ruiny. Po wydarzeniach w czasie II wojny światowej i znacznych trwałych zniszczeniach znajdującej się obok świątyni, kościół został objęty przez katolików. W kościele znajdują się dwa dzwony z lat 1820/21, które ufundował kościołowi król Fryderyk Wilhelm III Pruski, a na chórze kościoła mieszczą się 115-letnie organy.

Wieża dawnego kościoła Św. Katarzyny 

Wieża mieszcząca się w Bytowie to pozostałości po wielokrotnie zniszczonym kościele, który tutaj istniał. Gotycka budowla, kilka razy uległa zniszczeniu przez pożary i zostawała odbudowywana. Skutki pierwszych zniszczeń naprawiono około 1641 roku, jednak pożary mające miejsce w Potopie Szwedzkim zmusiły do kolejnego odbudowania kościoła w 1690 roku. Budowla jednak nie stała przez długi czas, ponieważ po 10 latach wybuch kolejny pożar. Wielokrotnie niszczona świątynia przeszła remont w latach 1893/1894, a w czasie działań związanych z II wojną światową, zniszczono ją ostatecznie. Pośród wielu tragedii i pożarów, które dotykały miasto ocalała wieża, którą odrestaurowano. Aktualnie znajduję się w miejscu Oddział Historii Miasta Muzeum Zachodniokaszubskiego. Muzeum jest udostępnione dla turystów, gdzie można obejrzeć pamiątki związane z wykopaliskami z dawnych lat na ziemiach bytowskich.

Trakt Młyński 

Promenada spacerowa, którą swoją nazwę „Trakt Młyński” zawdzięcza jednemu z mieszkańców, to z pewnością jedno z najpopularniejszych miejsc w Bytowie. Deptak o zbliżonej powierzchni około 600 metrów łączy ulicę Wolności z Młyńską, znajdujące się przy rzece Bytowi. Wybierając się na spacer, można przede wszystkim przejść spacerowymi alejami, ozdobnymi mostami, oraz wykorzystać zagospodarowanie związane z myślą o odpoczynku. Trakt Młyński oficjalnie jest otwarty w Bytowie od 20 sierpnia 2013 roku.

Jezioro Jeleń 

Tereny Jeziora Jeleń zachęcają do spacerów wśród kaszubskich walorów natury.  Powierzchnia jeziora wytopiskowego wynosi blisko 89 h, a najważniejszym walorem jest przede wszystkim czysta woda, która sprzyja także roślinności. Do 2016 roku ze względów ochronnych istniał zakaz nurkowania w jeziorze. Aktualnie przy plaży znajduję się promenada oraz kąpielisko, miejsce jest również popularne wśród osób łowiących ryby. W niedalekich lokalizacjach od jeziora istnieje możliwość wynajęcia pokoi i spędzenia czasu wśród kaszubskich wód i przyrody.

Rezerwat Przyrody Lisia Kępa 

Torfowiskowy Rezerwat Przyrody Lisia Kępa, którego teren to ponad 313 h od 13 sierpnia 2020 jest obszarem chronionym. Plany jak także projekt wykonane zostały jednak dużo wcześniej.  Lokalizacja rezerwatu mieści się w nadleśnictwie Osusznica, który jest zarazem obszarem programu natura 2000.  Pochodzenie aktualnej nazwy nawiązuję do wcześniej funkcjonującego na terenach leśnictwa-Lisia Kępa. W sąsiedztwie kilkanaście metrów na wschód, odwiedzić również można kolejny rezerwat-Bukowa Góra nad Pysznem. Za najciekawsze elementy mieszczące się na terenach,, uznaję się pływające wyspy pła mszarnego na Jeziorze Leniwym, którego lokalizacją również jest rezerwat. Ponadto występuję najcenniejsze, a zarazem wchodzące w główny cel ochrony torfowiska przejściowe oraz wysokie.

Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 

W odległości 15 km od Bytowa znajduję się miejsce, które jest jednym z najpopularniejszych miejsc w okolicach. Muzeum Szkoły Polskie w Płotowie to przede wszystkim miejsce wcześniej istniejącej prywatnej szkoły mniejszości polskiej, której działalność określa się na czas międzywojenny 1929-1932. W 50 rocznice utworzenia szkoły powstało w miejscu Muzeum, które funkcjonuję do chwili obecnej. Znajdujące się 3 sale wystawowe przedstawiają dawną działalność związków Polaków w Niemczech, a w jednej z nich stworzono klasę z okresu międzywojennego, w którym funkcjonowała szkoła.