Remont schodów przy ulicy Sikorskiego

Remont schodów przy ulicy Sikorskiego

Schody betonowe, które łączą ul. Sikorskiego z ul. Pochyłą w Bytowie, doczekają się remontu. Już w przyszłym tygodniu ogłoszony ma zostać wykonawca prac, na które ratusz przeznaczy prawie 200 tysięcy złotych. Zakończenie modernizacji zaplanowano najpóźniej na koniec listopada tego roku.  

Schody przy ulicy Sikorskiego przejdą gruntowny remont. Zaplanowano całkowitą rozbiórkę zarówno biegów, jak i spoczników oraz podbudów. Odkopane zostaną również murki po obydwóch stronach schodów od zewnątrz. Przed zamontowaniem poręczy, zostaną one oczyszczone, wyprostowane, a następnie poprawione i pomalowane. Projekt obejmuje prace, które całkowicie zmienią dotychczasowy wygląd schodów. Do ich odtworzenia będą wykorzystywane nowe materiały betonowe, a wszystkie braki konstrukcyjne murków zostaną uzupełnione, wykonane zostaną ponadto nowe zabezpieczenia. 

W poniedziałek 12 września zakończy się przyjmowanie ofert w ramach przetargu modernizacji schodów. Władzom zależy, aby wybrana firma mieściła się przedstawioną ofertą w zaplanowanym budżecie na wykonywanie prac związanych z remontem. Kilka wcześniejszych przetargów udowodniło jednak, że inflacja widoczna jest również podczas planowanych inwestycji gminnych. Wybrana oferta na remont schodów, skupiać się więc będzie na najniższej zaproponowanej cenie oraz najdłuższym okresie udzielonej gwarancji.