Kolejne działki nad jeziorem Mausz w gminie Parchowo sprzedane

Kolejne działki nad jeziorem Mausz w gminie Parchowo sprzedane

Za ponad 600 tysięcy złotych sprzedano dwie działki, mieszczące się nad Mauszem. Nieruchomość łącznie mają powierzchnię ponad 20 arów i są ostatnimi, które gmina planowała zbyć do dalszego użytku. 

W połowie maja odbyła się licytacja działek, które zlokalizowane są w gminie Parchowo nad jeziorem Mausz. Wyceniono je na ponad 455 tysięcy złotych, a cena za metr kwadratowy przekracza 200 zł. Do licytacji przystąpiło łącznie 6 osób, a cenę wywoławczą ostatecznie przebito prawie o 50 tys. zł. Dwie nieruchomości sprzedano razem, ponieważ pierwsza z działek, miała niespełna 4 ary i nie było możliwości funkcjonowania jej oddzielnie. Nabywca łącznie z ustawowym VAT-em musi zapłacić za działki 615 tys. zł. Miejscowy plan zagospodarowania terenu zakłada dla zakupionych parceli działalność rekreacyjną. Istnieje również możliwość prowadzenia w miejscu nieuciążliwej działalności gospodarczej. Sprzedana gminna nieruchomość to ostatnia, położona w tej lokalizacji, która została przeznaczona do sprzedaży w Grabowie Parchowskim. Zainteresowanie kupców wykaże, czy na sprzedaż przeznaczy się inne, położone w gminie działki, które mieszczą się Żukówku, Parchowskim Młynie oraz Frydrychowie.