Ratusz dofinansuje remont zabytków

Ratusz dofinansuje remont zabytków

W tym roku trzy zabytkowe kamienice przejdą remont, który Urząd Miejski w Bytowie wesprze dotacjami. Na ten cel w budżecie zaplanowano 177 tysięcy złotych. 

Miasto od 2018 roku przyznaje dotacje na remont budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W trakcie trwania ostatniej sesji Rady Miasta bytowscy radni przyjęli uchwałę określającą tegoroczne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Zdecydowano, że zagospodarowane 177 tysięcy złotych będzie podzielone pomiędzy trzech wnioskodawców: 

  • Wspólnota Mieszkaniowa “Poczta Konna” – otrzyma 76,3 tys. zł, które przeznaczy na odmalowanie elewacji kamienicy mieszczącej się przy Wojska Polskiego 10. Wartość inwestycji to około 150 tys. zł
  • Wspólnota Mieszkaniowa “Drzymały 22” – otrzyma dotację w wysokości niecałych 74 tys. zł, które przeznaczone będą również na remont elewacji budynku, którego koszt zaplanowano na około 150 tys. 
  •  Właściciele kamienicy przy ul. Jana Pawła II 8 – dotacja 27,5 tys. zł wesprze działania mające na celu wymianę pokrycia dachowego budynku. Planowany koszt inwestycji to 50 tys. zł. 

W ubiegłym roku miasto również przeznaczyło środki na dofinansowanie remontów zabytków, o których pisaliśmy w artykule: Remont zabytkowych budynków w Bytowie zostanie jeszcze raz rozpatrzony.