Zajęcia dla dzieci z Ukrainy, które odbywają się w trakcie wakacji 

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy, które odbywają się w trakcie wakacji 

Gmina Bytów, współpracując ze Stowarzyszeniem “Twój dzień” z Ugoszczy zorganizuję dodatkowe zajęcia dla dzieci i uczniów, będących obywatelami Ukrainy. Działania mają pomóc dzieciom oraz ułatwić pobyt w obcym dla nich kraju. Zadania oświatowe związane są przede wszystkim z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi.
Uczniowie, którzy przybyli z Ukrainy i uczęszczają do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Bytów, mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Mają one na celu umożliwić im naukę języka polskiego, poprzez podwyższenie stopnia jego znajomości. Zajęcia odbywają się poprzez naukę, zabawę oraz integrację z rówieśnikami. 

Zajęcia dla dzieci, które są obywatelami Ukrainy, ruszyły już 18 lipca i trwać będą do 12 sierpnia 2022 roku. Odbywają się w dni powszednie od godziny 10:00 do 17:00 w dwóch grupach. Łącznie osób biorących udział jest 54. Zajęcia charakteryzują się dużą różnorodnością. Odbywają się m.in. zajęcia z języka polskiego, plastyczno-techniczne, sportowe rekreacyjne, wyjścia do kina bądź na basen. Celem zajęć jest nie tylko nauka języka polskiego, ale również ułatwianie adaptacji w nowym dla nich miejscu. Jak podaje Urząd Miejski w Bytowie, czas spędzany jest w miłej i bezpiecznej atmosferze. Pozwala ona dzieciom, chociaż na chwilę zapomnieć o tragedii doświadczonej w swoim ojczystym kraju.