Woda w Borzytuchomiu jest już zdatna do picia

Woda w Borzytuchomiu jest już zdatna do picia

Od 19 października mieszkańcy gminy Borzytuchom nie mieli dostępu do zdatnej do picia wody dostarczanej z sieci wodociągowej. W celu zniwelowania problemu przeprowadzono akcje chlorowania instalacji, która przyniosła zamierzone efekty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie 31 października wydał komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia.

Niezdatność wody, która dostarczano była do 1981 mieszkańców z wodociągu publicznego Borzytuchom, spowodowana była wykryciem bakterii z grupy coli w ilości zagrażającej zdrowiu ludzi. Fakt potwierdziły pobrane oraz zbadane 12 i 17 października próbki wody. Kolejne pobranie nastąpiło 21 października, w którym również wykryto zakażenie wody.

Przekroczenie parametrów bakteriologicznych w wodociągu spowodowało, że woda nie mogła spożywana, jak również wykorzystywana do sporządzenia posiłków oraz mycia naczyń. Problem dotyczył odbiorców wody zarówno w Borzytuchomiu, jak i Jutrzenki, Ryczynu, Struszewa i Chotkowa. Mieszkańcom zapewniono zbiornik z wodą pitną, który władze starały się na bieżąco uzupełniać, aby uczynić problemy, jak najmniej uciążliwymi.

Zgodnie z wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie komunikatem w związku z pobranymi 28 października próbkami wody, spełnia ona aktualnie wymagania w sprawie jakości wody do spożycia. Od 31 października oficjalnie mieszkańcy mogą w pełni korzystać z dostarczanej im przez sieć wodociągową wody.