Kreatywna terapia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bytowie

Kreatywna terapia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bytowie

Wielotygodniowe przygotowania przyniosły oczekiwane efekty. Zaangażowanie i ciężka praca w pracowniach stolarskiej, ogrodniczej oraz rękodzieła sprawiły, że podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie stworzyli niezwykłe kompozycje nagrobne. Efekty ich pracy okazały się na tyle atrakcyjne, że udało im się sprzedać wszystkie przygotowane już wcześniej dzieła. Łącznie, z rąk twórców trafiło do klientów blisko 100 kompozycji.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Bytowie swoje działania rozpoczął 1 stycznia 2002 roku. Placówka ta spełnia ważną rolę w społeczności lokalnej, umożliwiając społeczną i zawodową rehabilitację trzydziestu osób z niepełnosprawnościami pochodzących z powiatu bytowskiego.

Warsztaty pełnią kluczową rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane do uczestnictwa w terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Terapia odbywa się w sześciu specjalistycznych pracowniach, pod czujnym okiem terapeutów, psychologa i rehabilitanta. Każda z pracowni oferuje terapię skoncentrowaną na innej dziedzinie – stolarskiej, ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, tkacko-dziewiarskiej, plastycznej oraz komputerowo-poligraficznej. Program terapii jest indywidualnie dostosowywany do psychofizycznych możliwości każdego z uczestników.

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Uczestnicy są przewożeni do placówki i z powrotem do domu samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, wynajmowanym przez WTZ.