Możliwe jest niemożliwe: modernizacja drogi w Gminie Czarna Dąbrówka

Możliwe jest niemożliwe: modernizacja drogi w Gminie Czarna Dąbrówka

Chociaż początkowe przypuszczenia sugerowały, że brakuje funduszy na jakiekolwiek działania, odmieniło się to. Gmina Czarna Dąbrówka z powodzeniem przeprowadziła remont drogi prowadzącej do wsi Nowe Karwno. Jego realizacja była gorliwie propagowana przez Zbigniewa Świerczyńskiego z Wargowa, między innymi.

Podkreślił on znaczenie tej drogi jako najkrótszej trasy dojazdu do Karwna dla lokalnych rolników i pozostałych mieszkańców. Droga jednak była utrzymana w dobrym stanie tylko na odcinkach, które naprawiał „duży” rolnik mający siedzibę w Karwnie.

Samorząd był teraz zmuszony do przeprowadzenia tego remontu, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi prace modernizacyjne na moście nad rzeką Łupawą, na odcinku od Podkomorzyc do Karwna. Dla mieszkańców Karwna jedyną opcją dojazdu będzie przeprawa przez Nowe Karwno, co sprawia, że remont drogi jest absolutnie niezbędny.