Gmina Bytów planuje konstrukcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za ponad 7 mln zł

Gmina Bytów planuje konstrukcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za ponad 7 mln zł

Gmina Bytów z ambitnym projektem w swojej agendzie: planuje uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ten strategiczny plan ma na celu poprawę gospodarki odpadami w gminie i niesie za sobą koszty szacowane na ponad 7 milionów złotych.

Jednak realizacja tej ambitnej inwestycji jest uzależniona od zdobycia odpowiedniego finansowania. Gmina liczy na wsparcie w postaci pożyczki, jak również dofinansowania z zewnętrznych źródeł, które pozwolą sfinansować ten projekt.

Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa, jasno wyraził trudności, jakie stoją przed samorządem. Zaznaczył, że nie dysponują oni wystarczającymi środkami, aby samodzielnie pokryć koszty powiązane z tym zadaniem.