Leszek Waszkiewicz: Czy starosta bytowski ma ambicje na wyższe stanowisko polityczne?

Leszek Waszkiewicz: Czy starosta bytowski ma ambicje na wyższe stanowisko polityczne?

Leszek Waszkiewicz, obecny starosta bytowski, jest często wymieniany jako potencjalny kandydat na stanowisko wojewody lub wicewojewody pomorskiego. Przed objęciem roli starosty służył jako burmistrz miasta Bytów w okresie od 2024 do 2029 roku. Pomimo spekulacji na temat jego przyszłych aspiracji, sam zainteresowany konsekwentnie podkreśla, że planuje kontynuować swoją pracę na obecnym stanowisku.

Pojawiły się również sugestie, jakoby miał on objąć stanowisko szefa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co jest uważane za atrakcyjną opcję zawodową. Jak informują niektóre źródła, pensja na tym stanowisku wynosi około 20 tysięcy złotych miesięcznie, a praca ta jest postrzegana jako stosunkowo spokojna.

Jednak słysząc te spekulacje, Leszek Waszkiewicz jedynie się uśmiecha. Zdecydowanie zaprzecza wszelkim doniesieniom o swoim rzekomym odejściu z powiatu bytowskiego, utrzymując stanowisko, że wszelkie informacje o jego potencjalnych awansach politycznych, które krążą w przestrzeni publicznej, są nieprawdziwe.