Po raz 7 odbył się Bytowski Marsz Różowej Wstążeczki

Po raz 7 odbył się Bytowski Marsz Różowej Wstążeczki

W niedzielę, 29 maja odbyła się 7 edycja Marszu Różowej Wstążeczki w Bytowie. Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na najczęściej dotykający kobiety nowotwór – rak piersi i zachęcić do profilaktyki oraz samobadania. 

W niedzielę o godzinie 11 ruszył 7. bytowski Marsz Różowej Wstążeczki. Wydarzenie rozpoczęto na placu Krofeyda pod honorowym patronatem dr Anny Sinkiewicz. Głównym jego celem, było poparcie działań profilaktycznych, które pomagają w szybkim wykryciu raka piersi. Nowotwór jest uznawany za najczęściej występujący u kobiet na całym świecie, a szybko wykryty pozwala na całkowite wyleczenie. 

Pochód rozpoczął się o godzinie 11 na placu Krofeya i przeszedł przez ulicę Wojska Polskiego i 1 Maja, aby zakończyć się na dziedzińcu Zamku Bytowskiego, gdzie odbyło się główne wydarzenie, a w niebo poszybowały różowe balony. Na miejscu przygotowano wiele akcji wspierających, w tym możliwość zapisania się na badanie piersi, jak również stoiska profilaktyczne. Obejmowały one, przede wszystkim poparcie idei dbania o siebie i swoje zdrowie. Skorzystać można było z przygotowanych fantomów, na których pokazano jak wykonać samobadanie piersi oraz udzielić pierwszej pomocy. Ponadto skorzystać można było z poradnictwa onkologicznego oraz z pomiaru cukru, cholesterolu, ciśnienia tętniczego. Nie zabrakło punktu informacyjnego Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV).

Działania profilaktyczne, które odbyły się na Dziedzińcu Zamku Bytowskiego, to jednak nie wszystkie przygotowane atrakcje. Dla zainteresowanych odbyła się zumba, poprowadzona z Melanią Dobosz i jej teamem oraz specjalne przygotowane stoiska z loterią fantową, smacznym jadłem za złotówkę oraz salonem mody.