“Powiat Bytowski Zielonym Powiatem”. Projekt realizowany w powiecie bytowskim

“Powiat Bytowski Zielonym Powiatem”. Projekt realizowany w powiecie bytowskim

Powiat Bytowski realizuję projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców “Powiat Bytowski Zielonym Powiatem”. Dofinansowanie projektu pochodzi w 85%  z pozyskanych środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach programu “Rybactwo i morze”. 

Projekt organizator kieruję do wszystkich mieszkańców powiatu bytowskiego i ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznych, poprzez realizację jego dwóch etapów. Pierwszy składa się z inwestycji w drona z niezbędnym oprogramowaniem. Posiadał on będzie pełny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Wykorzystanie sprzętu obejmuję ochronę przyrody, w tym rzek i jezior. Pełnić będzie także funkcję w realizacji działań, które przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków zachodzących zmian klimatycznych. 

Drugi etap projektu obejmuje w szczególności kwestię edukacyjno-ekologiczną. Osoby z powiatu bytowskiego poddane zostaną anonimowej ankietyzacji przed realizacją projektu oraz po jego zakończeniu. Planuję się także nakręcenie filmu, przedstawiającego walory przyrodnicze mieszczące się w powiecie. Zorganizowane zostaną ponadto konkursy z nagrodami, skierowane do dzieci i młodzieży m.in. plastyczny i fotograficzny. Organizator planuję również zakup gadżetów reklamowych z umieszczonym logiem planowanej operacji, takie jak ulotki, kubki, długopisy czy mapa powiatu z uwzględnionymi ścieżkami przyrodniczymi. 

Podsumowanie projektu ma się odbyć 6 czerwca 2022 roku. W tym celu zaplanowano ekologiczny festyn, który zorganizowany będzie na dziedzińcu zamku.