Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Bytów zmieni lokalizację

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Bytów zmieni lokalizację

Punkt selektywnej zbiórki odpadków komunalnych (PSZOK) zmieni swoją lokalizację. Urząd podpisał umowę o sporządzenie dokumentacji budowlanej. 

Mieszczący się aktualnie przy ulicy Wybickiego 2 i sąsiadujący z bazą firmy Stakom EKO PARTNER Sp.z.o.o punkt PSZOK-u, będzie docelowo znajdował się w innym miejscu. W połowie grudnia Urząd Miejski w Bytowie podpisał związaną z sporządzeniem dokumentacji umowę. Dotyczyć będzie przeniesienia lokalizacji punktu, który znajdować będzie się obok oczyszczalni ścieków w Przybornicach i przygotowaniu terenu. Opracowaniem wielobranżowej dokumentacji zajmować się będzie Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadownicy i Wspólnicy. Firma swoją siedzibę ma w Środzie Wielkopolskiej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bytowie opiera się na działaniach, pozwalających na oddanie odpadów przez mieszkańców oraz firmy dotyczących:

  • Przeterminowanych leków,
  • chemikaliów,
  • baterii, akumulatorów,
  • opon,
  • BIO,
  • odpadów wielkogabarytowych w tym mebli,
  • papier,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady budowlane.

Sporządzanie potrzebnej dokumentacji dotyczącej projektu, ma trwać do listopada 2022, a jej koszt wynosić 68.800 zł. Zadanie obejmować ma przede wszystkim przygotowanie podłoża. oraz ogrodzenia obiektu z monitoringiem i zakup niezbędnego wyposażenia. W skład wyposażenia PSZOK-u wchodzić będą wiaty magazynowe, samochodowe, wagi, kontenery i portiernie. Poprowadzona zostanie także instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna.