Remont kompleksu zamkowego w Bytowie

Remont kompleksu zamkowego w Bytowie

Gmina Bytów podpisała umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania dotyczącego remontu elewacji i wymiany okien w bytowskim zamku. Otrzymano na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 300 000 złotych. 

16 lutego odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy gminą a województwem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zachowanie dziedzictwa lokalnego, dzięki wykonanemu remontowi elewacji oraz stolarki okiennej w kompleksie zamkowym w Bytowie. 

Jak informuje Urząd Miasta Bytów prace, które zostaną wykonane, dotyczą wymiany stolarki zarówno okiennej, jak i drzwiowej zewnętrznej. Przeprowadzony będzie także remont elewacji przy bramie wjazdowej, przez jej oczyszczenie, uzupełnienie, naprawę, impregnację oraz wzmocnienie jej struktury. Przewidywane koszty całkowite projektu to: 274 164,95 złotych.